Krátkodobé půjčky na směnku

Zákon o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v platnost na počátku roku 2013, s konečnou platností zakázal směnky. Krátkodobé půjčky na směnku patřily v České republice k jedněm z nejoblíbenějších produktů, na jejichž zprostředkování se primárně zaměřovaly výhradně nebankovní společnosti. A jelikož půjčky na směnku nahrávaly spíše do kapes jejich poskytovatelům, je vcelku pochopitelné, že se jich nechtějí vzdát. Stále častěji tak narážíme na poskytovatele, kteří tento zákaz obcházejí.

Proč byly půjčky na směnku tak nebezpečné?

Směnkou může být takřka cokoli – od restauračního ubrousku, přes papírový kapesník, až po pivní tácek. Stačí, když je na kousku papíru váš podpis a vše ostatní zařídí zkušený lichvář ve svůj prospěch. Ano, samozřejmě, že i směnka musí mít určité náležitosti, mezi které patří například označení účastníků, veřejný příslib, datum a místo, na kterém dojde k vypořádání závazku a podpisy účastníků. To vše se dá, ale k vašemu podpisu jednoduše dopsat. A kdo jednou podepíše směnku, často neví, co to pro něj vlastně znamená. Ze dne na den tak může přijít o vše, co doposud budoval. A právě z tohoto důvodu se naši zákonodárci rozhodli postavit na stranu věřitelů a směnky zakázat.

Co s již podepsanými směnkami?

Bohužel novela zákona o spotřebitelském úvěru nemá retroaktivní působnost, netýká se tedy směnek již dříve uzavřených. Pokud jste tedy někdy v minulosti uzavřeli jistý druh krátkodobé půjčky na směnku, novela zákona vám nijak nepomůže. O splacení dluhu a následné zničení směnky se tedy musíte postarat vy sami.

Co hrozí těm, kteří zákaz porušují?

Pokud se v dnešní době setkáte se zprostředkovatelem, který nabízí krátkodobé půjčky na směnku, s největší pravděpodobností porušuje zákon. Za porušení zákona o spotřebitelském úvěru mohou orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč. Pokud tedy na nějakou takovou nabídku narazíte, informujte finančního arbitra.

I zákaz směnek lze obejít

Lichváři na zákaz směnek zareagovali poměrně rychle. Krátkodobé půjčky na směnku již z finančního trhu téměř vymizely a nahradily je tzv. rozhodčí doložky. Kromě nich jsou často žadatelé o půjčku nuceni také podepisovat notářský zápis, který věřitele připraví pro rychlejší a snazší vymožení majetku v případě nehrazení dluhu. Pokud se spor dostane až k soudu, ani zde nenajde dlužník zastání. Ve většině případů totiž soud bez dalšího zkoumání nařizuje exekuci ve prospěch věřitele.

Jaká je obrana?

Hlavní zásadou, která se týká nejen uzavírání spotřebitelských smluv, je důkladné přečtení celé smlouvy. Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat, případně si smlouvu ponechte a proberte ji s povolanou osobou. Nikdy nepodepisujte něco, čemu nerozumíte. Pozor si dávejte také na tolik oblíbené hvězdičky, poznámky pod čarou a drobné písmo.